Elektronska prijava za študijsko leto 2020/2021

Prijava za vpis v študijski program za izpopolnjevanje "Zdravstvena nega na področju duševnega zdravja in psihiatrije"

Pregled že oddane prijave za vpis